eosnebotra.sk

Získajte dotáciu z eurofondov pre Váš projektový zámer

Z našich skúseností sa grantové financovanie firmám oplatí pri investičných projektoch vo výške aspoň 200 tisíc eur. Pri najbežnejšej intenzite pomoci (50 %) tak môžete pre svoj projekt získať až 100 tisíc eur ako nenávratnú pomoc.

Aby sme Vám mohli odborne poradiť, vyplňte, prosím, základné informácie o Vašom zámere.

Opíšte čo možno najpresnejšie predmet projektového zámeru, prípadne plánované etapy jeho realizácie a predpokladanú časovú náročnosť realizácie. Uveďte, či si realizácia Vášho projektového zámeru vyžaduje špeciálne prípravné práce alebo úpravy (stavebné, iné). Popíšte, či plánovaný zámer nadväzuje na už zrealizovaný predchádzajúci zámer, resp. či má nadväzovať na ďalší Váš zámer. V prípade, ak ste v rámci plánovaného zámeru už zrealizovali nejaké predprípravné práce, stručne popíšte aké.

max. veľkosť súboru (256 MB)

Musíte mať povolený Javascript!
Prebieha upload súborov. Ak opustíte stránku pred ukončením uploadu, nekompletne uploadované súbory nebudú na server uložené.
V prípade viacerých položiek pridajte riadky pomocou ikony „PLUS“. Prázdne riadky môžete odstrániť pomocou ikony „MÍNUS“
PoložkaSuma bez DPH

V prípade, že k Vášmu projektovému zámeru máte spracované aj iné podklady, môžete ich sem nahrať prostredníctvom tlačidla „Vyberte súbory“.

Získané informácie použijeme výhradne na vypracovanie analýzy možností financovania a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. V súlade s legislatívou upravujúcou spracovanie údajov Vás prosíme o potvrdenie nižšie uvedených možností.